האנומליה של המים :

מגישה: טליה רזניק כיתה ז'6

אנומליה של המים הגדרה:

"כאשר מים (נוזל) קופאים לקרח (מוצק) נפחם גדל, כלומר משקלם הסגולי (צפיפות) קטן וזאת הסיבה מדוע קרח צף על פני מים. תופעה זו הפוכה לרוב החומרים בהם הנפח קטן במעבר מנוזל למוצק. תופעה זו קוריה האנומליה של המים." (מתוך האתר "מכון דוידסון לחינוך מדעי")

הסבר מעמיק על אנומלית המים

התופעה נגרמת כתוצאה מסידור המולקולות.
מולקולת מים מורכבת מאטום חמצן ושני אטומי מימן.
במצב מוצק נוצרים קשרים בין אטום חמצן לאטום מימן ממולקולה שכנה אך ורק בזווית מסוימת היוצרת סידור בעל צפיפות נמוכה; כאשר הקרח מחומם הקשרים נשברים והצפיפות עולה.

(הסברו של ד"ר מאיר ברק המחלקה לביולוגיה מבנית מכון ויצמן למדע)

תמונות להמחשה:

הסבר אישי על הנושא (מה למדתי):

בזמן שינוי מצב הצבירה נפח המים משתנה. כאשר מצב הצבירה נוזלי בכוס מים יש למים בתוכה נפח ספציפי אך כאשר נקפיא את המים הללו הנפח ישתנה ויגדל והצפיפות תקטן זאת אומרת שאותה כמות חומר תשתרע על נפח גדול יותר מבמצב הצבירה הקודם.
Why does ice float?