Training management vaardigheden

Week 3

Reflectie

Als eerste werd er in de training uitgelegd, wat het doel van het bob model is en hoe je het beste een vergadering waarbinnen een discussie ontstaat kan sturen. Het verbaasde mij dat het lastig is om een discussie te sturen en tot een concrete oplossing te komen over een onderwerp. Zo kwam je erachter dat iedereen een eigen standpunt heeft over een onderwerp en dat het lastig is, om iemand te overtuigen dat jouw standpunt de juiste is. Ook voor mijzelf was dit lastig. Ik merkte dat ik zelf ook wel eens te eigenwijs was om iets toe te geven, inplaats dat mijn eigen mening ook niet de juiste hoeft te zijn. Op het laaste van de training moesten we een casus uitvoeren waarbij tussen 6 teamleiders werd gekozen wie zou als eerste en wie als laatste zou worden ontslagen. Het verbaasde mij hier echter bij dat de uitkomst totaal anders was dan dat ik had verwacht. Dit kwam door bovenstaand uitgelegd. Ik heb geleerd in de training dat het voornamelijk belangrijk is dat hoe sterk jouw mening over een onderwerp ook is, soms moet je toegeven en de zaak ook loslaten. Verder is het belangrijk om als leidinggevende de vergadering om een goed gestructureerdewijze te sturen. Zo merkte ik aan het gedrag van de personen die deze rol op zich hadden, dat ze het in momenten lastig hadden om een structuur in de discussie te zoeken. Ik vond het een leerzame en interessante training.

Opdrachten

Opdracht 1
Ik heb niet bij elke project bijeenkomst een bob-model kunnen toepassen vandaar dat ik onderstaand samenvattend geef.

In onze projectgroep wordt er goed samengewerkt en de prestatie drang is hoog. Zo merk ik zelf dat binnen onze project groep voornamelijk iedereen boven-samen en sommige samen-onder zijn. Iedereen binnen onze groep wil zorgen voor een goed punt. Toch komen er wel eens situaties voor waarbij het voorkomt dat binnen de groep wel een een discussie ontstaat. Hierin merk je dat de toon veranderd in boven-tegen vs. tegen-onder. De een trekt direct de aanval open en de ander schier direct in de verdediging. Gelukkig hebben we altijd een voorzitter die hierna het hef in handen neemt en de situatie weer in goede gedrang stuurt. Sommige personen zijn samen-onder omdat zij meer het verhaal aanhoren en hier later in besluiten of met de situatie meelopen.

Opdracht 2
Tijdens de training bij mijn sportclub zie ik voornamelijk dat het fout gaat in de beeldvorming en de oordeelsvorming. Zo wordt er altijd maar gegekeken naar een optiek en niet naar iedereens optiek. Iedereen is in een discussie boven-tegen of boven samen. Het naar mijn optiek belangrijk dat iedereen kan meestemmen in een besluit en dat er een leider (leidinggevende) moet zijn die luistert naar ieders optiek. Als dit niet het geval is, bots het vaak en dit zorgt vaak tot wanorde. Mijn tip naar mijn club is om voornamelijk iedereen zijn mening te laten tellen en vandaar uit te bouwen.