VODA

UVJET ŽIVOTA

ZASTUPLJENOST VODE NA ZEMLJI

Voda je najrasprostranjenia tvar na Zemlji.
Big image

STANJA VODE U PRIRODI

Voda u prirodi se pojavljuje u krutom,tekućem i plinovitom stanju.

VODA U LJUDSKOM TJELU

POLOVICU LJUDSKOG TIJELA ČINI VODA
Big image

KRUŽENJE VODE U PRIRODI

VODA SE PRETVARA U VODENU PARU.U OBLIKU PADALINA SE SLIJEVA PONOVNO NA ZEMLJU.VODA ISPARAVA IZ RIJEKA,MORA I OCEANA.TAJ PROCES NAZIVAMO KRUŽENJE VODE U PRIRODI.
The Water Cycle- How rain is formed-Lesson for kids

OBORINE

  1. Kada se male kapljice u oblaku spoje,nastanu velike i teške kapi vode.
Big image

SNIJEG

Kada se vodena para u visini postupno ohladi i smrzne,zimi nastanu snježne pahuljice.
Big image

TUČA

Ako se kapi kiše zbog velike hladnoće naglo slede,past će tuča ili grad.
Big image

MRAZ

U hladnom jutru umjesto rose nastane mraz.
Big image

ROSA

POKATKAD SE VODENA PARA I PRI TLU ZGUSNE U KAPLJICE
Big image

MAGLA

AKO SE TEMPERATURA ZRAKA PRI TLU ZGUSNE U KAPLJICE.
Big image