טו בשבט

יובל סגל

חג לאילנות

ט"ו בשבט הוא חג חקלאי-הלכתי בארץ ישראל, המצוין בלוח השנה העברי כראש השנה לאילנות.

תאריך זה קובע לגבי כמה מצוות הקשורות בפירות האילן, כגון נטע רבעי ותרומות ומעשרות.

בט"ו בשבט אנשים רבים הולכים למקומות הפתוחים ונוטעים עצים.