A IDADE CONTEMPORÁNEA

Manuel González Lago

Os inicios da Idade contemporánea

A Idade Contemporánea comenzou a finais do século XVIII

-Revolucións políticas. En moitos países estalaron revoltas contra as monarquías absolutas. A máis importante foi a Revolución francesa.

-Revolución industrias. A invención da máquina de vapor e a súa aplicación. Primeiras fábricas. O desenvolvemento do ferrocarril.

As grandes transformacións do século XIX

As revolucións políticas e o desenvolvemento da Revolución Industrial provocaron transformacións na sociedade europea do século XIX.

-Aparición de réximes políticos parlamentarios. O poder dos reis reduciuse. Nalgúns países a monarquía foi substituída por unha república.

-O avance da inindustrialización. No século XIX os talleres artesáns substituíronse por grandes fábricas.

-Os cambios na organización da sociedade. No século XIX había diferenzas sociais a causa da repartición da riqueza había dous clases clase media e clase alta.

O século XX e os inicios do século XXI

Desde 1900 producíronse grandes avances que contribuíron ao desenvlvemento económico:

-Avances técnicos. A invención de máquinas e o aproveitamento de novas fontes de enerxía e o desenvolvemento industrial.

-Avances nas comunicacións. Como o teléfono ou interner e nos transportes.

Tamén se produciron grandes grandes vances políticos e sociais. Hoxe moitospaíses teñen réximes políticos democráticos.