Werken en leren in de 21e eeuw

De teloorgang van de expert

Mieke, terugblik tweede dagdeel 15 minuten

Mieke gaat laten zien wat een wordle,smore en glogster is. a.d.h.hiervan terugblikken op het vorige dagdeel.


Dan qr code voor derde dagdeel bespreken.


Het centrale woord in dit dagdeel is: ‘bewustwording’.

Bewustwording waarvan?

1. Van het feit dat de cursist dient te kiezen waarin hij wil geloven. Wat is (nog) waar in deze tijd en wat niet meer?

2. Van het besef dat de cursist weet hoe het komt dat hij ergens voor kiest?

3. Van het gegeven dat de cursist invloed heeft op de verbetering van producten en diensten.

doen we niet, krijg ik er niet uit!

De docent kan met de cursisten een oefening moeilijke woorden doen.

Zie daartoe bijlage 1, achter in deze docentenhandleiding, welke voorafgaand aan de les in veelvoud dient te worden geprint.

In bijlage 1 staan 4 moeilijke woorden (FLEPPEN; EPIFYT; GLIMPIEPER en CLAQUER). Elk woord beschrijft 4 x een uitleg. Welke uitleg is de juiste?

Voor de docent: bij FLEPPEN is uitleg 2 de juiste; bij EPIFYT uitleg nummer 4; bij GLIMPIEPER nummer 1 en bij CLAQUER nummer 2. De docent vertelt dit pas aan het eind van de opdracht.

Hoe kan de docent deze oefening aanbieden?

A. Geef tegelijkertijd aan 4 cursisten het woord FLEPPEN; geef aan 4 cursisten het woord EPIFYT; geef aan 4 cursisten het woord GLIMPIEPER en geef aan 4 cursisten het woord CLAQUER. De cursisten weten zelf niet wat de juiste uitleg is.

B. Per woord leest elke cursist 1 in stilte de eerste uitleg; elke cursist 2 de 2de uitleg; elke cursist 3 de 3de en elke 4de cursist de laatste uitleg.

C. Elke cursist neemt de uitleg in zich op en na 1 minuut vertelt cursist 1 van FLEPPEN op overtuigende wijze aan de andere cursisten uit de ‘klas’ wat volgens hem de betekenis is van het woord FLEPPEN. Dan cursist 2 van FLEPPEN; dan cursist 3 van FLEPPEN en tot slot cursist 4.

D1. Daarna stelt de docent de vraag aan de andere cursisten? Wie heeft de juiste uitleg gegeven?

D2. Vervolg vraag: wat maakt dat je deze uitleg hebt gekozen en deze cursist gelooft?

E. Nu komen de 4 cursisten aan het woord die EPIFYT hadden enz.

Doel van opdracht: de cursist laten beseffen dat hij zelf kiest voor waarin hij wil geloven. Wie vertelt het meest overtuigend!


Martha Echt of nep 30 minuten.

Foto, gemaakt 11 februari 2013, door de Italiaanse fotograaf: Filippo Monteforte.

Situatie: op maandag 11 februari 2013 kondigt Paus Benedictus 16e aan, dat hij gaat aftreden. Kort na zijn afkondiging volgde tijdens hevig onweer boven de stad deze bliksemschicht… exact op de Sint Pieter. De vraag die velen bezighield was:

ECHT of NEP?

Opdracht 2

De docent geeft aan de cursisten enkele opdrachten mee, die moeten worden uitgezocht.

1. Google op ‘foto vaticaan Filippo Monteforte’ en

2. Beargumenteer waarom jij denkt dat de foto ECHT is, of NEP?

3. Verwoord wat de opvatting is van de BBC over deze foto?

4. Verwoord waarom ik jou nu zou geloven met je argumentatie?

5. Voor jouw realiteit als je straks werkt. Wat maakt dat jouw patiënten/bewoners/klanten/gasten enz. jou straks geloven in wat jij zegt?


B. De docent kan de groep in 2en delen. Eerst stelt hij daartoe de vraag: wie denkt dat de foto NEP is? Ga rechts van het lokaal staan. Daarna stelt de docent de vraag: wie denkt dat de foto ECHT is. Ga links van het lokaal staan.

De docent laat vervolgens enkele cursisten hun keuze toelichten.

De docent kan in het midden laten of de foto ECHT of NEP is. Wel kan hij vertellen wat hij zelf denkt!

Opdracht

Doel van deze opdracht: de cursist (opnieuw) laten beseffen dat hij zelf kiest in wat hij wil geloven.

De docent kan iets vertellen over het begrip VIRAL en laat vervolgens 1 of 2 voorbeelden van viral filmpjes zien. Dit kan klassikaal, maar individueel kan ook.

Voorafgaand aan het bekijken van de opnames geeft de docent de cursist enkele vragen mee.

1. Aan het eind van de voorbeeld filmpjes zijn reclame-boodschappen zichtbaar.

Verwoord in hoeverre volgens jou de reclame geplakt is op een ECHT bestaande situatie, of dat het gehele filmpje totaal NEP is?

2. Wat heb je gezien of gehoord in het filmpje, wat maakt dat je vindt dat het allemaal ECHT, of allemaal NEP is?

3. Wat maakt dat ik straks jou en jouw antwoord mag geloven?

filmpjes


B A dramatic surprise on a quiet square (kies de Belgische variant)

LG Ultra HD TV PrankMieke remixen 45 minuten

REMIXEN.

Dit dagdeel kan worden vervolgd (wel afhankelijk van keuzes die door de docent gemaakt worden in deze les….) met REMIXEN. De cursisten gaan daarbij ook zelf aan de slag en ontwerpen een eigen remix.

Een remix gaat uit van een bestaand product, bv. muziek en dat stuk muziek

1. Jat je gewoon!; 2. Daar voeg je nu zelf iets aan toe ; 3. Je stopt het ‘nieuwe’ product weer terug op internet en…… je hebt een ‘nieuw’ product! Ofwel..ik haal hier wat weg, ik haal daar wat weg; ik voeg iets toe en plaats het terug. Remixen kan met muziek, maar ook met reclame, gedichten, of teksten.

Opdracht 4

De docent geeft cursisten eerst de opdracht uit te zoeken wat een remix is. Immers… de cursisten doen het eerste voorwerk. De cursisten raadplegen daartoe bronnen *.

Na 30 minuten terugkoppeling. De docent geeft de cursist voorafgaand aan de opdracht enkele vragen mee.

1. Wat is een remix?

2. Wat betekent dit voor jou, nu je enkele opnames hebt gezien?

3. Ben je zelf slechts een afnemer van remixen, of heb je ook wel eens iets gedaan met remixen?

4. Kijk naar de opleiding die je nu volgt en beschrijf van daaruit een voorbeeld waarin sprake is van een remix - situatie?


Nu het begrip REMIXEN is geïntroduceerd, kan de docent cursisten bv. in groepjes van 3 opdracht geven zelf een remix te ontwerpen. Uiteraard steekt de docent dit in vanuit de eigen opleiding.

De docent stelt zich hierbij op als opdrachtgever en geeft cursisten de opdracht een remix te maken voor hem als opdrachtgever! Duur van de opdracht: 1 uur.

Voobeelden laten zien uit handleiding.Presentatie is 3 min. print je resultaat van de uit!Martha afronding 30 minuten

Opmerking:

1. Aan het eind van dagdeel 3 gaan cursisten eventueel verder met de mindmap.

2. De docent kan huiswerk opgeven: maak thuis (nog) een eigen remix. Niet met anderen, maar alleen. De cursist presenteert deze remix aan het begin van dagdeel 4 in maximaal in 2 minuten!

3. De docent nodigt de cursisten tenminste 1 x tijdens dit dagdeel uit een verslagje te schrijven over de verschillende opbrengsten uit de les. Dit kan de cursist o.a. gebruiken voor de eindpresentatie. De docent wordt gevraagd rekening te houden met schrijftijd in de les.