Ziekte van parkinson

Melinda Disco, Maureen Bouw & Rianne Kooistra

Wat is parkinson?

Een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen (in de substantia nigra) beschadigt en afsterft. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. En die chemische stof hebben we juist nodig om soepel te kunnen bewegen en onze lichaamsbewegingen onder controle te houden. Dopamine is een neurotransmitter, die prikkels doorstuurt. De oorzaak van parkinson is een tekort aan het stofje dopamine, erfelijkheid speelt maar een kleine rol (10%)

Symptomen en verloop van de ziekte

De meest voorkomende symptomen van Parkinson:

  • trillen (in rusthouding)
  • stijfheid
  • langzamer en minder bewegen

  • vermoeidheid

  • schuifelend lopen

  • arm of been niet meer kunnen bewegen

  • moeite met evenwicht houden en coördinatie

  • moeite met praten (zachter en monotoon)

  • moeite met schrijven (verkrampt)

  • vlakke gelaatsuitdrukking (“masker”)


Verloop van de ziekte:

Wanneer de ziekte al lang aanwezig is, worden de klachten steeds heviger en steeds beperkender voor de patiënt. Omdat de ziekte slechts afgeremd kan worden, zal er onherroepelijk achteruitgang optreden. Een uiteindelijk resultaat kan ernstige invaliditeit zijn, waarbij de patiënt aan de rolstoel gebonden is. Omdat het verloop van de ziekte van Parkinson verschilt per persoon, is moeilijk te zeggen hoe lang het duurt tot dit stadium. Wel kunnen we zeggen dat we dan eerder over tientallen jaren praten dan enkele jaren, gemeten vanaf het moment van diagnose.

Behandeling van de ziekte

Behandeling met medicijnen:

U kunt medicijnen krijgen die de klachten verlichten. Omdat de verschijnselen veroorzaakt worden door een tekort aan dopamine, zijn veel medicijnen gericht op aanvullen van dit tekort. U kunt anti-parkinsonmedicijnen krijgen in de vorm van tabletten en capsules of apomorfine toegediend krijgen via een apomorfine-pen of pomp. Ook biedt het UMCG duodopatherapie. Via het linker keuzemenu leest u meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Operatie (stereotaxie):

Als de klachten zeer hinderlijk zijn en de behandeling met medicijnen onvoldoende werkt, komt u mogelijk in aanmerking voor een hersenoperatie (stereotaxie). Een specifiek hersengebied wordt dan uitgeschakeld of gestimuleerd door zwakstroom waardoor bepaalde klachten verdwijnen. Via het linker keuzemenu vindt u meer informatie over stereotaxie.