משוב להשתלמות מחשבים

מגישות: מירי דהאן נחמי פודור וטליה ישי

רבקה היקרה,

תודה רבה על השתלמות מועילה ומעניינת

בטוחות שנשתמש בכלים אלו רבות

מעריכות ומוקירות

טליה, נחמי ומירי

ביה"ס נוה אברהם, פ"ת

עוזי חיטמן תודה על כל מה שנתת