יסודות התרבות

רונן פרג

ידע

בתחילת השנה למדתי מה היא ההגדרה של תרבות, דבר נוסף שלמדתי הוא שכוח משפיע על האדם לרעה

מיומנות

מיומנות שחיזקתי במהלך השנה היא ההקשבה. השתיקה בזמן שאחרים מדברים גרמה לחיזוק מיומנות ההקשבה שלי.

דבר נוסף הוא שבמהלך השנה למדתי להשתמש באתרים לינו ובsmore.

הרגלים

במהלך השנה ההרגל שרחשתי הוא לא לגרור כיסאות\שולחנות אלא להרים אותם.