למה מברכים "אשר נתן לשכווי בינה..."

מגישה: אפרת גרוס

מקור מספר 1 הספר עולת תמיד של הרב הומינר

הרב הומינר מסביר שאומרים לשכווי (שכווי = תרנגול) מכיוון שהלב נקרא שכווי.

וברכה זאת היא הודאה לה' שנתן לנו בינה. על ידי הבינה האדם מבחין בין יום ובין לילה.

מזה צריך ללמוד איך להלל ולשבח את הקב"ה.

כך מסביר הרב הומינר על ברכת "אשר נתן לשכווי..."

Big image

מקור מספר 2 אתר כיפה של הרב דוד צוקרמן

הרב דוד צוקרמן מסביר שזה ממש פלא להבחין בין יום ובין לילה אפילו אדם אם בינה והשכל. אלא התרנגול.

ולמדנו ממעשהו של ר´ עקיבא שהשתמשו הקדמונים בתרנגולים לדעת על ידם זמן עמידתם ממיטתם.

נכון שיש הרבה פלאי בריאה, ומי שמתבונן מבין שכל הבריאה כולה היא דבר פלא, וגם דבר זה הוא אחד מפלאי הבריאה ולפי סדר קימת האדם בבוקר (לא בימינו אלא כאשר רוב בני האדם היו פחות עצלנים)

כך מסביר הרב דוד צוקרמן על "אשר נתן לשכווי..."

Big image

מקור מספר 3 אתר שופר של הרב הרב דוד שמשון פינקוס זצוק``ל

הרב דוד שמשון פינקוס זצוק"ל מסביר שמברכים "אשר נתן לשכווי..." משום שמתפללים גם על דברים שלא היינו מתפללים כמו למשל שלא מודים לה' סתם כך בגלל שאנחנו נושמים רק אם כן אנחנו מפסיקים לנשום אז אנחנו נזכרים להתפלל לה'.

ואם חז"ל לא היו מתקנים לברך ברכה זו הינו מודים לה' שנתן לנו בינה ושכל?

זה ממש נס שאנחנו יודעים להבחין בין יום ובין לילה משום שיש לנו שכל (שכווי= שכל ובינה)

כך מסביר הרב דוד שמשון פינקוס זצוק"ל

Big image