אסטרואידים

מגישים: רועי,רוי,איתי

כמה אסטרואידים יש בחלל

נספרו כ-5500 אסטרואידים. לכל אסטרואיד ניתן שם משלו וגם מספר "תעודת זהות" המציין את הסדר שבו נתגלה למדענים. למשל - "7 איריס" הוא האסטרואיד השביעי שהתגלה. קרוב לוודאי שיש עוד אסטרואידים רבים, קטנים מאוד וכהים שלא נתגלו בתצפיות. יש סברה שמספרם הכולל קרוב ל-100,000 ואולי אף יותר ממיליון.

כיצד נוצרו האסטרואידים

מדוע במקום כוכב-לכת שלם אנו מוצאים בין מאדים לצדק אלפי רסיסים ושברים? האם היה שם פעם כוכב-לכת, והוא התרסק? ואם כך - מה פגע בו ופורר אותו לחלקים?

על אף שההתרסקות אפשרית, קיימת סברה נוספת, והיא המקובלת על המדענים. על-פי סברה זו אין מדובר בכוכב-לכת שלם שנפגע, אלא להפך: מדובר בכוכב-לכת ש"לא הצליח להיוולד"!

כיצד זה ייתכן? ההשערה המקובלת היא שכוכבי-הלכת במערכת השמש נוצרו מהתלכדות ומהתחברות של גרגרי אבק ושל סלעים. אזור החגורה, שבו האסטרואידים נמצאים, היה נתון להשפעתו האדירה של צדק, שבכוח-המשיכה החזק שלו מנע מגושי הסלע הרבים להתלכד ולהפוך לכוכב-לכת. גושי הסלע הגדולים המשיכו להתנגש זה בזה והתפוררו לאט לאט. וכך נותרו בחגורת האסטרואידים מאות אלפי גושי סלע קטנים, העשויים מאותו חומר קדום, שממנו נוצרו כוכבי-הלכת.

מאילו חומרים מורכבים האסטרואידים

האם ייתכן שיש קשר בין צבע האסטרואיד לבין הרכב החומר שלו? התצפיות הראו שיש כמה "משפחות" אסטרואידים, השונות זו מזו בצבען ובסוג החומרים שנמצאים בהם:


• האסטרואידים הנפוצים ביותר הם כהים ומכילים הרבה פחמן (משפחת "סי"). בגלל צבעם הכהה קשה לצפות בהם.
• האסטרואידים הבהירים שכיחים פחות, והם מכילים בעיקר צורן ומינרלים דומים (משפחת "אס"). בגלל צבעם הבהיר קל לצפות בהם: הם מחזירים היטב את אור השמש.
• נדירים ביותר הם האסטרואידים שמורכבים ממתכות כמו ברזל וניקל (משפחת "אם"). בעתיד הם יוכלו להיות "מכרות מעופפים" של מרבצי מתכות ומחצבים.