צפיפות בגני ילדים בדרום תל אביב

מגישות :מיה ארגמן ונועם בוהנסקי

צפיפות בגני ילדים

הפגיעה המתוארת בכתבה היא שההורים שולחים את ילדיהם לגן בידיעה שילדיהם יכולים למות בכל רגע נתון "מוות ידוע מראש", ושהם שולחים את ילדיהם לתוך סכנה גדולה וחוסר באנשי צוות וטיפול מינימלי. כאשר שההורים שמים את ילדיהם בגן הילדים לא מקבלים אוכל כראוי צריכים להתחלק במספר כלים בודדים מספר מיטות בודדות זה אומר שיש ילדים שלא מקבלים זאת.

יומן עם איילה חסון - מחאת הורים על צפיפות ומחסור בסייעות בגני ילדים