Aangeboren Afwijkingen

Wat is een aangeboren afwijking?

Afwijkingen waarmee iemand geboren wordt.

Soorten afwijkingen

Het kunnen anatomische afwijkingen zijn, bijvoorbeeld een open rug of een gaatje in het harttussenschot.

Zulke afwijkingen kunnen ontstaan als de zwangere vrouw heel vroeg in de zwangerschap in contact is geweest met en stof die de vrucht heeft beschadigd. bijvoorbeeld met medicijnen of een infectieziekte.

Meestal kunnen de dokters geen oorzaak van de afwijking vinden, vaak zijn de afwijkingen van de foetus te zien met een echo-onderzoek.


Het kunnen erfelijke afwijkingen zijn, dan komt deze afwijking in de familie van de moeder of vader voor. In veel gevallen is het bekend dat er in de familie een bepaalde afwijking voorkomt en aanstaande ouders kunnen dan vragen hoe groot de kans is dat hun kind die afwijking zal hebben.

Is de vrouw zwanger, dan kan in het eerste trimester van de zwangerschap soms onderzoek van kinderlijk weefsel worden gedaan om die genetische afwijking op te sporen.


Het kunnen chromosomale afwijkingen zijn. Deze ontstaan doorgaans door een foutje tijdens de vorming van een eicel of en zaadcel. Chromosomale afwijkingen hoeven niet erfelijk te zijn. Het meest bekende voorbeeld is het syndroom van Down.

Zulke afwijkingen kunnen ook door prenataal onderzoek van de foetus worden aangetoond.

Siamese tweeling | De 25 meest opvallende families