Teadmusloome

Sirle, Aime, Vesta, Külli

Mis on teadmusloome?

Teadmusloome - uute teadmiste loomise protsess üksi ja kogukonnas, mille tulemusel sünnib artefakt, tulemusi jagatakse teistega ja saadakse tagasisidet.


https://www.e-ope.ee/images/50001286/tammets.pdf

Teadmsuloome etapid

Teadmusloome kui pidev protsess, mil teadmus läbib neli etappi: sotsialiseerimine, eksternaliseerimine, kombineerimine, internaliseerimine (SECI)


Sotsialiseerumine - õpetaja kannab oma siseteadmuse üle kaaslasele või kolleegile. Eesmärk on õpetaja osalemine kogukonna töös ning kogukonna panustamine teadmusloome protsessi .


Eksternaliseerimine - sotsialiseerumise faasis loodud siseteadmus muutub kogukonna liikmetele ilmutatud teadmuseks. kogukonna liikmed avalikustavad oma teadmust (nt loodud tunnikavasid või reflektsioonid) .


Kombineerimine - kogukonna liikmed töötavad üheskoos ilmutatud teadmusega, seda sünteesides, süstematiseerides, parandades, muutes. Nt võivad kogukonna liikmed koos välja töötada õppematerjale, teha parandusi õpetaja kutsestandardisse või muutes õppekava.


Internaliseerimine - individuaalne planeerimise ja õppimise protsess, kus kogukonna liige võtab kogukonna ilmutatud teadmuse ja muudab selle tagasi sisendteadmiseks.


https://www.e-ope.ee/images/50001286/tammets.pdf

Big image
Big image
Big image