חג אורים שמח למשפחתי היקרה

שיהיה לכם תמיד אור בביתכם