Rights for you מימוש זכויות רפואיות

הבית של כל הזכויות שלך

אודות מימוש זכויות רפואיות

כל אדם שחס וחלילה נפגע בתאונה או חלה במחלה או סובל מכל ארוע אחר אשר נגרם בזמן עבודתו, רשאי לדרוש זכויות פיצויים מהרשויות. זכויות אלו מגיעות לאותו אדם אשר נפגע / נפצע בעבודתו וכן נגרם נזק בהמשך תפקודו גם אם זה פיזי וגם אם נפשית.

מדובר בזכויות שיכולות להגיע לאותו אדם בצורות שונות אם זה תשלום קצבאות חודשי או שנתי או מענק כספי גדול, הנחות מול גופים גדולים ורשויות, כגון הנחה בארונה, סיוע בשכר דירה, הנחה בתחבורה ציבורית, הנחה בחשבונות הטלפון ועוד הרבה זכויות.

תהליך קבלת זכויות אלו זהו תהליך מייגע וארוך בהתנהלות מול גופים גדולים, איסוף מסמכים וחוות דעת רפואיות ומקצועיות, הכנה ומילוי טפסים ארוכים ומסובכים, ולעתים גם התייצבות מול וועדה ומבחנים רפואים, שוועדה זו קובעת האם אותו אדם יקבל את אחוזי הנחות, אם בכלל.

אנו עוזרים לכל אזרח לקבל את כל ההנחות וההטבות הרבות ביותר שהוא זכאי להם לפי החוק.

המוסדות בכלל לא מקלות עם התובע הן רק מקשות עליו עוד ועוד, וללא עזרת מקצוענים התהליך כמעט ובלתי אפשרי, ובתהליכים הנכונים, אזרחים תמימים, אשר הזכאים על פי חוק לקצבאות / הנחות, עלולים להפסיד חלק ממה שמגיע להם או אפילו את כל תביעתם.

חברתנו מתמחה במגוון תחומים רחבים

אנו מטפלים בכל תביעה, קטנה כגדולה, אשר המופנית למוסד לביטוח לאומי,חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מס הכנסה, משרד הבטחון . גם אם מדובר בתביעת גימלת נכות בגין תאונת עבודה או מחלת מקצוע, מחלה כרונית, בקשה לפטור ממס רפואי או החזרים ממס הכנסה, קצבת זיקנה ותוספת לקצבת זיקנה, אנו עוזרים בהכנה לוועדה רפואית וקצבת סיעוד .