Što je Discovery Servis (EDS)?

Discovery je novo sučelje za pretraživanje