Drengene fra St. Petri

God arbejdslyst!

Opgaver til fagdagen.

Hvornår starter handlingen, og hvordan var situationen i Danmark på det tidspunkt?


Lav en tidslinje over handlingen i filmen.


Overvej hvilke ting fra jeres tidslinje, der skal med i et resume’.


Lav en liste over filmens hovedpersoner (mindst fire). Giv en udførlig personkarakteristik.

Hav specielt fokus på personernes udvikling igennem filmen.


Lav en beskrivelse af det miljø Gunnar, Lars, Luffe og Søren kommer fra. Husk eksempler!!!


Lav en beskrivelse af Ottos miljø. Husk eksempler!!!


Forklar forskellene mellem de to miljøer, og hvordan opleves disse forskelle i filmen?


”Jeg er bange for ikke at komme hjem” siger Otto på et tidspunkt i filmen.

· Hvad tror I, han mener med det?

· Hvad er Lars bange for?

· Hvad er I bange for – og hvorfor?


Individuel opgave: Du skal nu skrive et digt om emnet: Angst eller det at være bange.

· Digtet skal afspejle angst i en eller anden forstand.

· Derudover skal du lave en tilhørende collage/planche/ flyer, hvor dit digt skal sættes ind i. Denne skal naturligvis også afspejle det overordnede tema: Angst.

arbejdsform

I skal arbejde i grupper bestemt af mig.