RAFTING EN ARBO

PARA 1º BACHARELATO

Algunhas imaxes da actividade de Rafting no Río Miño (Arbo).

IES SÁNCHEZ CANTÓN
CENTRO DE ENSINO PÚBLICO
PONTEVEDRA

Máis información