Energiebronnen

Gemaakt door: Babette, Annefleur, Noortje en Fleur

Inleiding

Deze poster gaat over energiebronnen. Hierin gaan wij wat vertellen over een duurzame energiebron en een niet-duurzame energie bron, wat de voor en nadelen zijn van deze energie bronnen en welke u het beste kunt gebruiken.

Duurzame energiebron

Bio-energie


Bio-energie is elektriciteit, warmte of gas die gewonnen word uit organisch materiaal (biomassa). Biomassa kan op verschillende manieren duurzame energie opleveren. Bijvoorbeeld, je kan uit biomassa groen gas winnen of biomassa kan als basis dienen voor de productie van biodiesel ( kunnen voor een deel de gewone benzine of diesel aan de pomp vervangen).


Hoe wekt bio-energie energie op?

Energie uit biomassa word opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische materialen, zoals hout, gat-afval, maar ook plantaardige olie, mest en delen van speciaal geteelde gewassen.


Wat zijn de voordelen van bio-energie?

- De voorraad is oneindig,

- Bio-energie is klimaat neutraal; de CO2 die vrijkomt bij energie-opwekking draagt niet bij aan het broeikaseffect.


Wat zijn de nadelen van bio-energie?

- De herkomst van biomassa is niet altijd duidelijk,

- Bij biomassa verwerking met mest, rioolslib en sloophout komen schadelijke stoffen vrij,

- Teelt van biomassa voor bio-energie kan de biodiversiteit en voedselproductie bedreigen.


Filmpje: samenwerkingsverband zet in op bio-energie en innovatie.

https://www.youtube.com/watch?v=xjc-_Sjlha8

Niet-duurzame energiebron

Aardgas


Aardgas is een fossiele brandstof en kan worden gevonden in aardgasvelden zoals in Groningen. Aardgas kan ook ontdekt worden bij olievelden of in steenkoollagen. Aardgas word gebruikt voor het opwekken van energie.


Hoe wekt aardgas energie op?

De meeste gebruikte methode om energie met behulp van aardgas op te wekken is door verbranding. Bij de verbranding van aardgas komt warmte vrij. Deze warmte zet weer om in stoom en de stoom brengt de turbine in beweging. Dit werkt hetzelfde als de dynamo op een fiets: de turbine gaat draaien en wekt energie op.


Wat zijn de voordelen van aardgas?

- Aardgas is bij verbranding veel schoner en dus minder schadelijk,

- De aardgas zelf is relatief goedkoop,

- Aardgas heeft vele toepassingen en wordt ook gebruikt als brandstof voor voertuigen.


Wat zijn de nadelen van aardgas?

- De voorraad is eindig,

- De transport van aardgas is duur,

- Bij verbranding van aardgas komt er veel CO2 vrij.


Filmpje: hoe winnen we aardgas?

https://www.youtube.com/watch?v=5_GToOXj3Yw