De Regenboog Groep

vrijwilligers projecten

Wat doet De Regenboog Groep:

De vrijwilliger van De Regenboog Groep stimuleren de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Maar wie zijn die mensen nou eigenlijk? Hieronder zie je welke mensen vallen onder de mensen in (sociale) armoede:


  • Mensen die in armoede leven
  • Mensen die leven in eenzaamheid
  • Dak- en thuislozen
  • Internationaal (Europeanen)
  • Mensen die moeten re-integreren
  • Mensen die vallen onder de verslavingszorg of de psychiatrie


Deze instantie heeft raakvlakken met mijn toekomstig beroep, omdat ik graag met verslaafden en gedetineerden wil werken. De instantie heeft een breed perspectief, er worden mensen geholpen in uiteenlopende situaties.

Persoonlijk verhaal; Fouad

Wat mij ook enorm aansprak in De Regenboog Groep is dat ze ook dak- en thuislozen helpen. Dit ligt me aan het hart, omdat een vriend van me 10 jaar in de gevangenis heeft gezeten voor moord. Toen hij 16 werd, werd hij veroordeeld, en toen hij 26 was werd hij vrijgelaten. Hier heeft hij niet voldoende begeleiding gekregen. Er werd van hem verwacht dat hij als een 26-jarige weer de samenleving in ging, maar hij zegt zelf dat hij er niet klaar voor was. Hij is uit deze maatschappij gehaald als 16-jarige en wanneer de controle van de gevangenismuren wegvalt, kan hij niet zomaar opnieuw beginnen. Het is moeilijk. Na even in een opvanghuis te hebben gezeten, wordt Fouad dak- en thuisloos, maar hij geeft de hoop niet op!


Met hulp van mensen in zijn omgeving heeft hij een kunstgalerie op kunnen zetten. Dit heeft hij niet gedaan voor zichzelf, maar om mensen die in dezelfde situatie zitten als hij een kans te geven op een creatieve manier, de zin van het leven te onthouden. Ook heeft hij voor jongeren een studio opgezet. De bedoeling hiervan is dat jongeren uit het criminele circuit worden gehaald, en via muziek hun plekje in de samenleving kunnen vinden.


Fouad is een inspiratiebron voor velen.

De Regenboog Groep concreet:

Armoede

Vrijwilligers van de Regenboog Groep komen bij iemand thuis om orde op zaken te stellen.


Eenzaamheid

De Regenboog Groep helpt eenzame Amsterdammers met ruim 900 vrijwilligers die als buddy of maatje tijd met hen doorbrengen.


Dak- en thuislozen

Als je in Amsterdam zwerver of thuisloos bent, kun je in een van de acht inloophuizen van De Regenboog Groep even rust vinden.


Internationaal

De Regenboog Groep is de enige aanbieder van hulp aan Europeanen die in Amsterdam de weg zijn kwijt geraakt.


Re-integratie

De Regenboog Groep re-integreert Amsterdammers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.


Verslaving en psychiatrie

De Regenboog Groep biedt hulp door middel van een buddy of maatje die iemand door zware tijden heen helpt.