עבודת חקר

ניסוי: חומץ וסודה לשתייה

שאלת החקר: כיצד משפיעה כמות החומץ על נפח הבלון

הגורמים הקבועים: נפח המבחנה, צורת המבחנה, כמות החומץ, סוג הבלון, טמפרטורת הסביבה.