itec

Öğrencileri katılımcı sınıflar için yenilikçi teknolojiler

Öğrencileri katılımcı sınıflar için yenilikçi teknolojiler

‘Araştırmaya dayalı öğrenme’ pedagojik öğrenme senaryolarıyla öğrenciye araştırtmak, ürün oluşturtmak ve sundurmaya odaklanmaktadır

iTEC İNOVASYON OLGUNLUK MODELİ

Seviye 1 “Değiştirmek” Lokal Kullanım

-İnteraktif yazı tahtaları,

-etkileşimsiz bir eğitim yazılımı ve web siteleri gibi standart bir teknoloji.


Seviye 2 “Zenginleştirmek” İç Koordinasyon

Örneğin, bloglar veya wikiler ekleyerek, bir öğrenme platformu içinde uygulamalar kullanarak, Teknoloji ile etkileşimde bulunmak.


Seviye 3 “Geliştirmek” Yeniden Süreç Tasarımı

Yazılım kullanarak, web siteleri, oyunlar, video klipleri, animasyonlar, 3 boyutlu modeller vb. programlamak ve oluşturmak, 1e1 bilgisayar kullanmak


Seviye 4 “Sınırları Büyütmek” Yeniden Ağ Tasarımı ve Gömme

Yenilikçi teknoloji kullanımı, örneğin 3D baskı, alternatif gerçekler. teknolojiyi sınırların ötesinde kullanmak, örneğin, evde yapılan ürünleri okuldaki ile entegre etmek.


Seviye 5 “Yetkilendirmek” Yeniden Tanımlama ve Yenilikçi Kullanma

'Agile' (acil) eğitim ve öğrenmeyi destekleyen, mobil ve konum belirten, yani, duruma yanıt veren teknolojiler