Les Fonts d'Energia Renovables

david selma castello

Que es les fonts d'energia renovable?

Les fonts d'energia renovables son recurs naturals inesgotales,perque es renoven constantment.Les mes importants son el sol,el vent,l'aigua i la biomassa.L'origen de totes les fonts de energia es el sol,perque quan calfa la Terra el sol posa en marxa el cicle del aigua,origina els vents i al seu torn,el vent produeix l'onatge.

causes de la contaminació

La contaminació origina series problemes para el medi ambient en forma de contaminació,les causes son variades

les 4 fonts d'energia:

les fonts d'energía son el sol,el vent,l'aigua i la biomassa:

SOL:L'energía que produeix del sol es la radiació solar.segons com es capte,pot produir energia eléctrica o térmica.

VENT:l'Energía del vent s'anomena eólica.Els aerogeneradors transformen l'energía mecánica en eléctrica.

AIGUA:l'energía mecánica de l'aigua s'anomena energía hidráulica.
BIOMASSA:L'energía químicande residus orgánics,com les collites.

FOTOS

¡¡¡FIN!!! gracies per la vostra colaboració