קידוש השבת

מצוות קידוש השבת

מצוות קידוש השבת היא מצוות עשה מהתורה שתוכנה הוא אזכור של קדושת השבת. מצווה זו מתקיימת על ידי הקידוש בליל שבת, וההבדלה במוצאי שבת. מצווה זו של קדושת השבת הינה המצווה הגדולה ביותר במניין המצוות.

מצוות ומנהגים ידועים שעושים במהלך קידוש השבת

1. הדלקת נרות- השבת נפתחת בהדלקת נרות שבת ובברכה עליהם, זמן מסוים קודם לשקיעת החמה ביום שישי. הארת הבית בליל שבת נחשבת מצווה ומטרתה, בין היתר, ליצור אווירה נעימה ולהשרות שלום. נהוג שהאישה מדליקה את הנרות ובכך מקבלת את השבת (כלומר החל מהדלקת הנרות, האישה אסורה בעשיית המלאכות האסורות בשבת).

2. קבלת שבת- תפילת השבת נפתחת באמירת 'לכו נרננה' ומזמורים נבחרים אחרים מספר תהילים.

3. קידוש וארוחת ליל שבת- הקידוש הוא ברכה הנאמרת בליל וביום השבת על כוס יין, יחד עם אזכור פסוקים על השבת מן המקרא. הקידוש מהווה את קיום מצוות זכירת השבת. הקידוש הוא טקס הנערך לפני תחילת סעודת ליל שבת במעמד כל בני הבית. לאחריו מברכים על לחם משנה, שתי כיכרות חלה שלמות, כזכר למן.

למה השבת חשובה?

בשבת מקיימים כל כך הרבה חגים ומצוות, אבל... למה השבת חשובה?

השבת חשובה מפני שהיא יום מנוחה. יום אחד שלוקחים בו הפסקה מכל העבודה, הלחץ והסידורים ופשוט נחים. זה יום שמפסיק את כל הלחץ השבועי ופשוט נותן לנו לקחת הפסקה, לנקות את הראש ולאגור כוחות חדשים לשבוע המתקרב, מפני שכולנו צריכים לקחת לפעמים הפסקה.

איך עושים קידוש

מה למדנו?

אנו למדנו למה חשוב לשמור את השבת וכמה היא חשובה.