Zandlandschap

Riekie Drosten m&m 2k1

Een klein stukje over mezelf

Ik ben Riekie Drosten,

Ik ben 14 jaar,

En ik zit in 2k1.


Ik wens u veel plezier met het bekijken/nakijken van deze folder Gr.

Inleiding

Ik doe het over zandlandschap omdat ik hierover nog niet zo veel weet,

En ik zou de graag iets meer over te weten willen komen,

Ik weet sowieso dat een zandlandschap te maken heb met zand,

De rest ga ik u nog vertellen.


U hoeft niet het hele filmpje tekijken,

Want een deel van de video gaat over losslandschap

info over zandlandschap

Het ontstaan.
Het zandlandschap in Nederland is ontstaan tijdens de ijstijden. De gletsjers die toen over Scandinavië lagen groeiden erg hard en kwam ook over Nederland te liggen. Ze groeiden door opnemen van water. Zo werd er ook veel water uit zeeën opgenomen, waardoor de Noordzee droog kwam te staan!
Omdat het ijs zo groot en zwaar was kon het al het materiaal dat het onderweg tegen kwam verpulveren. Het verpulverde materiaal noemen we keileem (Mengsel van klei en fijn gemalen keien ).
Het ijs duwde ook materiaal voor zich uit, dit materiaal vormden heuvels die we stuwwallen noemen.


Hieronder laat ik u een fototje zien.

Hoe is een zandlandschap ontstaan?

Weet u misschien hoe het komt dat bij Lemele een zandlandschap is ontstaan?

Weet u hoe een zandlandschap is ontstaan,

zo’n 2,5 miljoen jaar geleden in het ijstijdvak het Pleistoceen kwam er een enorme ijsmassa vanuit Scandinavië,

Het ijs kwam in midden Nederland,

Het ijs werdt dunner en dat kwam door de warmte,

Het overgebleven ijs kwam op de heuvelruggen terecht.