Moslims In Dialoog (MID)

Voor een islâmitisch bewustzijn!

Reactie op religieuze verwijzing in aflevering Woezel & Pip.Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ ahlihi wa ashâbihi aj'ma'în amma' ba'd.

In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,


Onlangs verscheen er via Youtube een filmpje van de animatie Woezel en Pip. Hierin kwam op een gegeven moment een afvalhoop in beeld waarin in het Arabisch de naam van Allâh duidelijk zichtbaar wordt, wal ‘iyyâdu bi Allâh!


Hierop hebben wij contact opgenomen met de producent 'Dromenjager' voor tekst en uitleg en dit is hun reactie:

Hierbij reageren wij op uw mailtje. Iedereen bij Dromenjager is erg geschrokken van uw bevindingen. Woezel & Pip zijn er voor alle kindjes, ongeacht afkomst of geloof en het is dan ook geenszins de bedoeling van alle betrokkenen geweest om religie of religieuze verwijzingen in onze animatieserie te verwerken.


We hebben gelijk onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren en hierbij is gebleken dat de verwijzing berust op een volstrekt onbedoeld maar onfortuinlijk misverstand. Hieronder vindt u de opbouw van de desbetreffende geanimeerde taart.

Het lijkt erop dat een geanimeerd visgraatje onbedoeld in bepaalde shots gelijkenis vertoont met de Arabische tekst die u hierin heeft gezien. Wij hebben direct actie ondernomen en de aflevering zo aangepast dat deze afbeelding geen enkele gelijkenis meer vertoont met de Arabische tekst en zodoende niet meer verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Zie hieronder een beeld uit de dus inmiddels aangepaste versie:


Wij zullen de aangepaste versie op youtube plaatsen en proberen in de gaten te houden dat niemand de oude versie plaatst. Helaas kunnen wij de DVD’s met deze aflevering die reeds in omloop zijn niet meer aanpassen.


Wij willen u bedanken voor uw oplettendheid en onze excuses aanbieden voor het ontstane misverstand. Natuurlijk hopen we dat u Woezel & Pip nog steeds even leuk vindt als hiervoor, het is nooit onze bedoeling om iemand te kwetsen. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij dat graag.


Met vriendelijke groet,


Het Dromenjager-team

Zoals jullie kunnen lezen, betreft het hier een miscommunicatie en was er absoluut geen kwaad opzet in het spel. We hebben de links van Youtube waarin de oude versie nog zichtbaar is aan de producent doorgegeven. Deze zou ervoor zorgen dat deze verwijderd zullen worden, inshâ'Allâh. Wij hopen dat dit snel zal gebeuren.


We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij verzoeken je dan ook vriendelijk doch dringend de oude versie niet meer te verspreiden. Mocht je door iemand anders doorverwezen worden naar de oude versie, vertel deze persoon dan dat deze filmpjes door de producent verwijderd worden en dat het niet toegestaan is om deze nog te verspreiden.


Subhânaka Allâhumma wa bih'amdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atûba ilayk.


Wa 'alaykum as-salâm warahmatullâh,