Στη χώρα των παραμυθιών...

Etwinning project

Εκτιμήσεις αποστάσεων για τη διαδρομή του μαγικού κουτιού

Το μαγικό κουτί στο νηπιαγωγείο μας

Ζωγραφίζοντας την αφίσα

Big image

Συνεχίζοντας την ιστορία

Big image

Δραματοποιώντας τη νεράιδα

Big image

Το αγαπημένο μας παραμύθι είναι:

Big image

Παιχνίδια online

Big image

Συνεργαζόμαστε για να βάλουμε χρώματα στην Τριανταφυλλένια

Big image

Ενημερώνουμε τους γονείς για το έργο μας

Big image

Συμπληρώνουμε ερωτηματολόγια

Αξιολόγηση του έργου
Big image
Big image

Επικράτησε το παραμύθι: "ο λαγός και η χελώνα"

Λάβετε θέσεις! Ώρα για χελωνοδρομίες!!!!
Big image