חברת מופת

חברת המופת וחזון הרצל

מהי חברת מופת

חברת מופת היא חברה שמרכיבי היסוד שלה מכוונים כולם לשיפורה המתמיד של החברה בכלל החתכים (אינדבידואלי, משפחתי, קהילתי ומדינתי) ובכלל תחומי החיים (כלכלי, בטחוני, חברתי, טכנולוגי, רפואי, סביבתי ועוד ועוד) קודם כל בחשיבה, אחר כך בהתנהגות ולאחר מכן בעשייה.

ולכן אנו צריכים את חברת המופת למען שיפור חיינו , ולפני שאנו עושים שינויים עליינו לדעת מהן ההשלכות ומהן התוצאות שאנו מקבלים ואם זה שווה את העשייה והמאמץ לכך .