5 מצוות האסלאם

מגישה: עמית סולומונוביץ

5 מצוות האסלאם- מידע כללי

5 מצוות האסלאם:

5 מצוות האסלאם, בכינויין- "עמודי האסלאם" הינם 5 מצוות יסוד שמרכיבות את מירב ההתחייבות באסלם.

כל מוסלמי מחוייב לקיים את כל 5 המצוות במלואם, ולא, יחשב לכופר באסלאם.

השמות של 5 המצוות:

עדות- שהאדה

תפילה- צלאה

צדקה- זכאה

צום- רמאדאן

עלייה לרגל- חג'

מצוות העדות-שהאדה:

במצוות העדות, המוסלמי מוקיר באמונתו באסלאם במשפט:

אַשְׁהַדֻ אַנַּ לַא אִלַאהַ אִלַּא אללַּהַ, וַּאַשְׁהַדֻ אַנַּ מֻחַמַּדַן רַסוּלֻ אללַּה- אני מאמין כי אין אל מלבד אללה ומוחמד הוא שליחו של אללה.

העדות הוא העמוד המרכזי והחשוב ביותר באסלאם והוא נותן פתח לכל המצוות האחרות שמסביבו.

משתמשים במשפט זה כל הזמן וברגעים חשובים וחגיגיים כגון:

- זה יהיה המשפט הראשון שהתינוק ישמע ביוולדו

-זה יהיה המשפט הראשון שהילדים יגידו ברגע שיוכלו להבין אותו

- לפני מותו של אדם חובתו להגיד משפט זה

-ובתפילה היומית חוזרים על משפט זה

Big image

מצוות התפילה- צלאה:

במצוות התפילה המוסלמי מחוייב להתפלל 5 פעמים ביום:

בוקר,מנחה,צהרים,ערבית ולילה.

בתפילה המוסלמי לא מחוייב להתפלל במסגד אלא יכול להתפלל בכל מקום שהוא רוצה.

לפניי התפילה ומוסלמי שוטף את ידיו ופניו וחולץ את נעליו.

במהלך התפילה. דבר ראשון המוסלמי אומר את המשפט ממצוות העדות (שנכתב קודם).לאחר מכן, הוא אומר את הפרק הראשון מספר הקוראן ופסוקים לבחירה.

מצווה זו נועדה לחבר בין האנשים המוסלמים.

Big image

מצוות הצדקה- זאכה:

במצוות הצדקה המוסלמי מחוייב לפחות פעם בשנה לתרום צדקה.

הצדקה ניתנת לעניים, יתומים, אלמנות ועוד...

בעת מלחמה, הכסף שנחסך מהתרומות לצדקה משמש לפדיון שבויי מלחמה.

Big image

מצוות הצום- רמדאן:

במצוות הצום כל מוסלמי מעל גיל 7 מחוייב לצום חודש שלם מהשנה.

אך זהו לא צום רגיל.

המוסלמי לא צם כל היום במשך כל היום- כמו ביהדות.

בבוקר אסור לאכול או לשתות אך משקיעת השמש מותרת האכילה והשתייה.

יש עוד סיבה שבגללה זהו צום לא רגיל, הזמן שלו אינו קבוע.

מכיוון שהמוסלמים פועלים לפי שנת הירח החודשים שלהם אינם קבועים, לכן הצום יכול לצאת האמצע הקיץ בסתיו החורץ או באביב.

מצווה זו נועדה להזדהות עם העניים.

Big image

מצוות העלייה לרגל- החג':

במצוות העלייה לרגל כל מוסלמי מחוייב לפחות פעם בחייב לעלות לרגל לכעבה שבעיר מכה- האבן השחורה.

לפני שהוא עולה לעיר המוסלמי צריך להטהר להתרחץ, להתבשם, לגזור ציפורנים, לגלח את ראשו, ללבוש בגדים לבנים ולא לכסות את ראשו.

כאשר הוא מגיע למכה הוא צריך ללכת לאבן השחורה להסתובב סביבה 7 פעמים ולבסוף לנסות להגיע לאבן ולנשק אותה.

Big image