CURS INTERPRETACIÓ PIANÍSTICA

Curs 2018-19

Curs anual de perfeccionament en interpretació pianística

Durada: 1 any (4 encontres entre setembre i juny)

Organitza: El Musical - Centre Autoritzat de Música

Direcció del curs: Daniel Ligorio

Masterclasses a càrrec de: Stanislav Pochekin, Josep Colom, Marta Zabaleta i Gennady Dzubenko

Professors del curs: Daniel Ligorio, Adolf Pla, Pierre Reach, Joan Vives i David Bueno

Lloc: El Musical - Bellaterra (c/ Ramon Llull, 16 - 08193 Bellaterra --> Google Maps)

A QUI VA ADREÇAT:

A estudiants graduats que tinguin el Títol Superior d’interpretació en l’especialitat de piano o que estiguin cursant l’últim curs del Grau Superior. A joves professionals interessats en preparar proves d’accés a màsters, concursos o continuar el perfeccionament de l’instrument.

També hi poden accedir els estudiants que acreditin tenir el nivell encara que no estiguin cursant el grau superior en l’especialitat de interpretació pianística.

DESCRIPCIÓ:

Aquest curs està estructurat en quatre mòduls i un concert final. Cada mòdul correspon a un periode estilistic i es desenvolupa en un encontre intensiu de tres dies.


MÒDUL 1 => L’interpretació pianística al Classicisme

MÒDUL 2 => El piano en el Romanticisme

MÒDUL 3 => Estudis i tècnica pianistica: Chopin

MÒDUL 4 => El piano a finals del s. XIX i principis del s.XX: els Moviments Nacionalistes + CONCERT finalCALENDARI ENCONTRES i REQUISITS

Encontre 1:

  • 8, 9 i 10 Setembre 2018

=> Mòdul 1: L’alumne/a ha de portar dues sonates clàssiques que es treballaran amb el màxim rigor en les 3 classes individuals.

Masterclasses a càrrec de Gennady Dzubenko


Encontre 2:

  • 6, 7 i 8 Desembre 2018

=> Mòdul 2: L’alumne/a ha de portar dues sonates romàntiques que es treballaran amb el màxim rigor en les 3 classes individuals.

Masterclasses a càrrec de Josep Colom


Encontre 3:

  • 13, 14 i 15 Abril 2019

=> Mòdul 3: L’alumne/a ha de portar dos estudis de Chopin que es treballaran amb el màxim rigor en les 3 classes individuals.

Masterclasses a càrrec de Sviatoslav Pochekin


Encontre 4:

  • 28, 29 i 30 Juny 2019

=> Mòdul 4: L’alumne/a ha de portar dues obres corresponents al periode comprès entre finals dels s.XIX i principis del s.XX

Masterclasses a càrrec de Marta ZabaletaASSIGNATURES I HORES:

Cada mòdul està organitzat al voltant de 5 assignatures.

Assignatures per mòdul:

Assignatura 1: INTERPRETACIÓ => Classe individual - 3h./encontre

Assignatura 2: TÈCNICA => Classe col.lectiva - 6h./encontre

Assignatura 3: HISTÒRIA => Classe col.lectiva - 3h./encontre

Assignatura 4: MASTERCLASS => Classe col.lectiva - 6h./encontre

Assignatura 5: TUTORIA => Classe col.lectiva - 2h./encontre

Total hores per encontre/encontre: 20h.


Titulació: Reconeixement com a curs de formació continuada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Total hores lectives dels 4 mòduls i el concert final: 80h. => (12h. individuals; 66 h. col.lectives, 2 h. Concert)EQUIP DOCENT

Direcció del Curs: Daniel Ligorio (EL MUSICAL)

Coordinació: pendent definir

Professors del curs: Daniel Ligorio, Adolf Pla, Albert Atenelle, Joan Vives i David Bueno

Professors convidats: Sviatoslav Pochekin, Josep Colom, Marta Zabaleta i Gennady Dzubenko

INSCRIPCIÓ, PREU I REQUISITS

PREU: 1.460 Euros

Imports i Pagaments: Matrícula 300 euros + 4 pagaments de 290 Euros


Forma de pagament:

  • La matrícula s’ha d’abonar mitjançant transferència al número de compte del Banc de Sabadell (IBAN): ES49-0081-0432-0600-0103-9514 (Recordeu posar a "Concepte" el Nom i Cognoms de l'alumne que s'inscriu al curs) en el moment de fer la inscripció al curs

  • Els 4 pagaments es cobraran per domiciliació bancària al cte que ens indiqui l’alumne just abans de cada encontre. Per assistir a l’encontre s’ha d’estar al corrent dels pagaments.


REQUISITS AL FER INSCRIPCIÓ:

El Musical - Centre Autoritzat de Grau Professional de Música

El Musical - Bellaterra (c/ Ramon Llull, 16 - 08193 Bellaterra --> Google Maps