Свързано обучение

за блога на Антоанета Миланова "Моменти от класната стая"

Предизвикателствота да бъдеш 'глобален'

Откакто се помня класната стая ми е тясна. Беше ми тясна като дете в детската градина, като ученичка в гимназията, после като студентка...Все нещо ми липсваше, и една солидна част от мен витаеше в друго измерение и не беше там, където учителите искаха тя да бъде...По-късно, когато станах учител и подаскалувах във всички степени на обучени от детската градина до осми клас (костваше ми почти 10 години митарстване) разбрах, че това, което е витаело тогава в моите крехки години и е търсило други хоризонти е било всъщност най-креативната и търсеща част от мен, моето незадоволено и гладно въобръжение придружено с постоянният 'сърбеж на ръцете'...общо взето неща, които времето така и ме можа да ми отнеме. Напротив - даде ми очите да видя и разума да проумея какво означава, когато учениците ти са само физически в класната стая, а духом витаят... Не обичам този момент, когато думите рекошират в стените, без да стигнат до предвидения получател - ученика. И когато красноречието е спряло да приковава жадни погледи
Top Ten preschool picture book: Rana DiOrio