משפט פיתגורס

יחידה ללימוד עצמי מתוקשב - משפט פיתגורס

פיתגורס- האיש.....

ביחידה זו נלמד ראשית מי היה פיתגורס ומה היו המצאותיו.
הוכחה ויזואלית של משפט פיתגורס