מנהיגות בתנ"ך :

מגישים: אריאל פ', רון ג' , עידן א, נדב ס, יוני א' כתה ז'2

משה כמנהיג של בני ישראל

"והוצא את עמי בני ישראל ממצריים" שמות ג' פסוק י'.

משה מנהיג מעצב

משה המנהיג של בני ישראל, שהוציא אותם ממצרים, נתן להם את התורה והוביל אותם במדבר עד כניסתם לארץ ישראל.
משה הביא את בני ישראל עד לעבר הירדן, אבל הוא בעצמו לא זכה להיכנס לארץ ישראל.
משה הוא הדמות העיקרית בספרי התורה – הוא מופיע בארבעה מתוך חמשת חומשי התורה: שמות, ויקרא, במדבר, דברים.
משה בן עמרם ויוכבד, אחיהם הצעיר של אהרן ומרים, נולד בתקופת השעבוד של בני ישראל במצרים. הוא ניצל מגזירת מוות בזכות שלוש נשים: אמו, אחותו - ובת פרעה, שנתנה לו את שמו וגידלה אותו כבן בארמון המלך. בבגרותו נאלץ לברוח ממצרים והגיע למדיין, שם רעה את צאן יתרו, התחתן עם ציפורה, בתו, ונולדו לו שני בניו. בהיותו רועה במדבר התגלה ה' למשה בסנה הבוער והודיע לו על שליחותו: "וְהוֹצֵא אֶת עַמִּי בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם" אלוהים בחר את משה להיות המנהיג של בני ישראל ואף על פי שמשה חשש וניסה להתחמק מהמנהיגות אלוהים התעקש ובחר בו להיות המנהיג. משה הוביל את העם באמונה אדוקה ובסבלנות רבה והוכיח תכונות רבות של מנהיג דגול .