Transport & Logistiek

Belang van ICT

Onderzoek naar ICT binnen de Transport & Logistiek

Trends

Google glass:


Voordelen:


 • Geofencing: laat zien bij aankomst waar de chauffeur moet zijn en wat de snelste route is.
 • Veilig: bv vermoeidheid
 • Efficiënt: verkeersinformatie etcZelfrijdend vervoer:


 • Ontwikkelingen
 • Nederland
 • Voordelen
 • 2025Big data:


 • Gebruik verschillende bronnen
 • Weer en verkeersinformatie (efficiency)
 • Informatie uit de CAN-bus (verlaging kosten)
 • Dashboard (tablet of vast)
 • Toekomst

Kansen

Zoals duidelijk is geworden bij de trends liggen er nog genoeg mogelijkheden in verschillende aspecten.


 • Milieubewustheid: zelfrijdende truck, papierloos werken
 • Efficiëntie: sneller naar de klant, sneller laden/lossen, automatisering
 • Software: veiligheid in vrachtwagens, administratief, automatisering

Perspectief korte en lange termijn

 • Korte termijn: efficiëntie, met als voorbeeld big data.
 • Lange termijn: automatisering , met als voorbeeld de zelfrijdende truck

Maatschappelijk en economisch belang van ICT

 • Veel opkomende concurentie.
 • Onderscheiden via vakmanschap (‘effectief’, ‘betrouwbaar’, ‘competent’, ‘vertrouwenwekkend’) en het leveren van ‘hoge kwaliteit’.
 • Innovatiekracht op ICT gebied speelt bij dit alles een belangrijke rol.

Risico's/ bedreigingen

 • Nederland neemt qua vervoerd gewicht de derde plaats in binnen Europa.
 • Nu in te spelen op deze groeiende behoefte.
 • Nederland loopt het risico haar sterke positie te verliezen, aangezien andere landen, zoals België en Duitsland, steeds meer inzetten op ICT innovatie binnen de transport & logistiek branch.