גלילאו גלילי

ממציא המסה

Big image

גלילאו-מידע

חגחבחקחכעהחיכגעהחיגעהחגיעדהחדגעהחגדע
שרגא בישגדא - גלילאו גליליי