TỌA ĐÀM CÙNG CHUYÊN GIA

Ngành đầu tư tài chính - NTU Alumni Hanoi

Ngành đầu tư tài chính

Đây là một ngành kinh tế đặc biệt, ngoài vai trò chính là giúp dòng vốn được lưu chuyển từ nơi có tiền đến nơi cần tiền, nó còn cũng cấp nhiều giá trị khác. Người đầu tư tài chính là người đồng hành, cùng chia sẻ cơ hội và khó khăn với doanh nghiệp, đây là điểm khác biệt cơ bản với các ngân hàng thương mại

Buổi tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành sẽ giúp bạn hiểu thêm về bức tranh tổng quan ngành đầu tư tài chính, cũng như những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia đầu tư tài chính


Mr Nguyen Duc Hung Linh

Director of Research & Investment Advisory - Retail at SSI


Mr Nguyen Duc Hung Linh joined SSI Research in April 2007, became Deputy Head of Research in March 2008 and has become Director of Research and Investment Advisory since Jan 2009. The subjects he covers are macro economy, financial market analys, sectors and companies analysis.

Ms Pham Thi Thu Ha

Chief Financial Official (CFO) Pan Pacific


Ms. Pham Thi Thu Ha has been an experienced senior financial analyst working for both domestic and international financial institutions. She has worked as Country Planner for the Finance & Planning Department of IBM Vietnam Company Ltd., and as former auditor at KPMG Vietnam Ltd.


Sunday, Sep. 8th 2013 at 9am-12pm

Skyline Coffee Shop, Trung Liệt, Hanoi, Vietnam

Sharing Session

by NTU Alumni Association - Hanoi Chapter