het jonge schoolkind

sociaal affectieve ontwikkeling

prestatiedrang

het jonge schoolkind wilt graag presteren, het kind wilt graag succes ervaren en winnen dit zien we ook terug in het spelgedrag van het kind. ze willen graag dingen nadoen zoals idolen op tv. deze succeservaringen zijn belangrijk, hierbij krijgt het kind een grote behoefte aan waardering van bijvoorbeeld de juf,ouders,begeleiders enz. als het kind negatieve opmerkingen krijgt kan dit een negatieve invloed hebben op de prestatiegerichtheid en op het zelfbeeld van het kind.

emoties

in het uiten van emoties is het kind vaak terughoudend. vooral de angstgevoelens nemen toe. niet kunnen slapen of enge dromen komen vaak voor bij het kind, het kind kan daar erg van wakker liggen. pas als de emoties van het kind te heftig worden uiten ze het. voor de begeleiders is het belangrijk dat hun zelf hun emoties uiten bij het kind. hierdoor leert het kind welke emoties in bepaalde situaties kunnen komen.

foto's van het jonge schoolkind

vriendschappen en groepvorming

het kind richt zich meer op leeftijdsgenootjes en vriendjes uit de buurt. de vriendschappen zijn vaak nog wel van korte duur, de groepsregels en rolverdelingen komen meer zichtbaar. je kunt zien wie de leider is en wie de meeloper is. de groep is de ideale oefensituatie om sociale vaardigheden aan te leren.