הבית היהודי

חזקים ביחד בוחרים בנט

Big image
Big image
מי אתה נפתלי בנט

עיקרי המצע

כלכלי-חברתי-

מלחמה בריכוזיות הבנקים ויצירת תחרות בריאה ביניהם.

פתיחת נושא הפנסיות התקציביות ובחינת דרכים להורדת הנטל שלהן מהכלכלה הישראלית.

בטחוני-מדיני-

הבית היהודי היא המפלגה היחידה המתנגדת למדינה פלשתינית.

המפלגה היחידה שכל חבריה התנגדו תמיד לכל שחרורי המחבלים.

חינוך ציוני-יהודי-

נפעל לחזק את הזהות היהודית-ציונית בקרב כלל ילדי המדינה. ערכים של אהבת הזולת, אהבת העם והארץ.

כל ילד במדינה חייב להכיר היטב את העבר שלנו ואת דמויות המופת של העם היהודי.המשימה הדחופה ביותר שלנו היא הקמת יחידה לחינוך יהודי-ציוני בבתי ספר הממלכתיים במדינת ישראל.

כלכלי-

חיזוק התחרותיות במשק. שבירת המונופולים)כפי שחווינו עתה בחברות הסלולריות) והוועדים הגדולים,הורדת מיסים על שכבות הביניים בישראל.

הקמת הקרן לרווחי הגז - על פי החלטת הממשלה אמורה הייתה להיות מוקמת קרן לרווחי גז ונפט ב1/11/2011 לטובת הציבור, אך טרם הוקמה. הם דורשים שתוקם הקרן לאלתר, לרווחת תושבי מדינת ישראל. הכספים שתקבל המדינה לא יופנו לתקציב הביטחון אלא לתקציבי רווחה וחינוך.

איכות הסביבה-הם יפעלו לשמירה על איכות המים ומאבק בגניבות מים ובזיהומם הם גם יובילו את חשיבות השמירה על איכות האוויר, ויעודדו את השימוש בתחבורה ציבורית, התייעלותה והוזלתה. בנוסף לכך הם ידאגו לשימוש הוגן במשאבי הטבע ואכיפה אפקטיבית על מפרי חוק.

חברתי-

נשאף לתת התחלה שווה והזדמנות שווה לכל ילד ברחבי מדינת ישראל ללא קשר לרקעו.

על הממשלה לתת עדיפות משמעותית לאזורי פריפריה כדי לייצר שוויון בין הפריפריה לבין המרכז.

צבאי-דתי-הם רואים בלימוד תורה ערך יסודי ואינטרס חיוני של מדינת ישראל.

הם גם מודעים לכך שיש רבבות צעירים שאינם לומדים תורה, אך נהנים מפטור בלתי מוצדק משירות.

הם יפעלו לשילוב החרדים במעגל העבודה והשירות בצורה הדרגתית.

נפתלי בנט חושף את תכניתו המדינית בלונדון וקירשנבאום