עבודת חקר במדעים

השפעת המים על העץ והברזל

מגישים: אפיק , בר ואוריה

שם ביה"ס: ארלוזורוב חדרה

תאריך הגשה: 8.5.16

1. שם החקר: השפעת המים על העץ והברזל.

2. ניסוח החקר.

3. השערה: אם המים מחלחלים בעץ אז בברזל הם לא מחלחלים.

4. מים הם תרכובת כימית המהווה בסיס לכל צורות החיים המוכרות,כולל האדם.

מולקולת מים מורכבת משני אטומים של מימן ומאטום של חמצן.

הנוסחה הכימית של המים היא H20.

תמונות

השפעת המים על הברזל והעץ

5. תיאור שלבי הניסוי :

א. סמנו גיגית של מים והכנסנו כל אחד מהמשתנים לגיגית.

ב. הגורמים שלנו היו : מים, עץ, ברזל.

ג . רשימת כלים וחומרים : מים, עץ, גיגית, ברזל.

6. תוצאות החקר : התכונות הכימיות של המים מאפשרות להם להיות ממס אוניברסלי למרבית התרכובות בטבע.

עבודה במדעים