VEHICLE RECOL.LECTOR

Deixalles Espacials

VEHICLE ESPACIAL ADAPTAT PER A LA RECOLLIDA DE DEIXALLES EN ÒRBITA TERRESTRE

EL PROBLEMA DE LES DEIXALLES ESPACIALS

Actualment i degut a la gran quantitat de satèl.lits i altres elements que orbiten el nostre planeta, s'ha creat un greu problema de deixalles que son molt perilloses per les naus, satèl.lits i estaciones orbitals ja siguen tripulades o no. Aquests petits objetes que formen les deixalles espacial, viatgen a una velocitat propera als 28.000 Km/h i qualsevol impacte amb una nau, podría provocar un accident molt greu.

EXPLICACIÓ D'AQUET MÈTODE

Amb la tecnologia actual, el mètode per recollir deixalles en òrbita mes adient, és sense cap dubte el basat en adaptar naus actualment existents, com les llançadores de càrrega, per recollir i transportar aquets perillosos residus.

PROMOTORS DEL PROJECTE

A la companyia dels Estats Units MacDonald, Dettwiler i Associats, han desenvolupat el projecte d'una nau espacial, adaptada per a realitzar tasques de recollida de deixalles en òrbita.

Una altre opció tal i com s'esmenta en el punt anterior, seria adaptar els actuals transbordadors espacials de la NASA o les naus de transport russes.

AVANTATGES I INCONVENIENTS

Avantatges:


- És un mètode que amb la tecnología i les mitjans actualmente disponibles, ja és podría posar en marxa inmediatament, lo que resoldria el greu problema de les deixalles en òrbita.


Inconvenients:


- El réduït volum de deixalles que és poden recollir en cada viatge.

- El perill de patir accidents per impacts, durant les treballs de recollida.

- El molt alt cost del projecte.

COST APPROXIMAT DEL PROJECTE

Cada missió de recolllida, podría arribar a tenir un cost aproximat de 200.000.000 $.