Pripremna nastava iz matematike

za završni ispit

Big image

SVAKE SREDE

od 18. maja 2016.

Termini

Od 11:15 do 13:15 kada se nastava održava posle podne

Od 15:00 do 17:00 kada se nastava održava pre podne