יסודות התרבות

גילי אהרוני

ידע

מה למדתי בשיעורים: למדתי מהי תרבות. למדתי על טקסים, מהו טקס ומהם הדברים שצריכים להיות בו על מנת שיקרא טקס. למדתי קצת על כל מיני פוליטיקאים והרחבתי את הידע שלי בדעותיהם.

מיומנות

חיזקתי את מיומנות ההקשבה, כאשר מישהו מדבר ואין לי את האפשרות להגיב ואני מחוייבת פשוט להקשיב לדבריו. חיזקתי גם את מיומנות ההשתתפות, כאשר בחרת תלמידים שידברו אם הייתי חלק מהם הייתי מחוייבת לדבר ולהגיד את דעותיי. חיזקתי גם את מיומנות הרמת הדברים בלי לגרור אותם- להרים כיסאות ושולחנות ולא לגרור אותם על הריצפה

הרגל

בעבודות שנתנת בחלקם אפשר לראות את ההרגל של שיתוף פעולה עם אדם נוסף. למדתי את ההרגל להרים כשולחנות וכסאות במקום לגרור ואני משתמשת בו גם בשאר השיעורים. יש לי הרגל שאם יש לי משהו ממש חשוב להגיד לפעמים אני מתפרצת לדברי אחרים, אך בשיעורים שלך למדתי לשנות את ההרגל ולא לדבר אם זה לא תורי לעשות זאת.