מְנַחֵם בֵּגִין

הראש הממשלה הששת של ארץ ישראל

Menachem Begin Making Peace.