Biuletyn 6-19-22

Polish Language Center of Ann Arbor

W skrócie...In summary...

 • List od zarządu 2020-2022
 • Nowy zarząd
 • Zdjecia z 11-lecia
 • Kalendarz


--------------------------------


 • Letter from school board 2020-2022
 • New school board
 • Pictures from our school's 11th anniversary celebration
 • Calendar

List od zarządu 2020-2022


Drodzy Rodzice, Uczniowie i Przyjaciele,

Serdecznie dziękujemy za dwa lata, podczas których miałyśmy okazję poprowadzić Polską Szkołę. Dziękujemy za Wasze zaufanie i cierpliwość.

Polska Szkoła w Ann Arbor powstała z inicjatywy rodziców i wciąż jest prowadzona przez nas, rodziców. Wiosną 2020 roku cztery mamy, bez wcześniejszego doświadczenia w edukacji i prowadzeniu szkoły, podjęły się tego wyzwania. Podczas naszej kadencji starałyśmy się pięlegnować to co Pani Basia i Pani Ildi stworzyły; nasze wspólne miejsce do poznawiania kultury i historii Polski oraz nauki języka polskiego dla dzieci jak i dla dorosłych. Wiele się przez ten czas nauczyłyśmy. Był to dla nas bardzo ciekawy okres i fascynujące doświadczenie, podczas którego udało nam się też sporo rzeczy osiągnąć.

Poniżej tylko niektóre z nich:

 • prowadzenie zajęć na dworze, w parku Olson, podczas semestru jesiennego 2020, z powodu pandemii COVID-19
 • wprowadzenie możliwości nauki online zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych
 • przedłużenia semestru zimowo-wiosennego i możliwość nauki online podczas miesięcy letnich
 • stworzenie elektronicznych formularzy i baz danych
 • stworzenie elektronicznego systemu zapłaty za szkołe i wypłat dla nauczycieli
 • zrekrutowanie wielu nowych nauczycieli, szczególnie zupełnej nowej grupy lektorów dla klasy dorosłych
 • współpraca z nauczycielami mieszkającymi poza USA i poza Michigan ( Polska, Francja, Colorado)
 • otrzymanie finansowego wsparcia od kilku instytucji a także niektorych darmowych podreczników dla naszej szkoły
 • wprowadzenie legitymacji szkolnych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli
 • wprowadzenie wspólnego świetowania i atrakcji dla dzieci jak: Halloween, Tłusty Czwartek, Dzień Harcerstwa, program PenPal, Konkurs Recytatorski, Zabawa Karnawałowa, Bajki dla najmłodszych i kiermasz polskich ksiazek podczas festivalu filmowego, Andrzejki, warsztaty kulinarne z lepienia pierogów, organizacja 11-lecia szkoły
 • kilka udanych akcji zbierania funduszy na szkołe ( np. sprzedaż bluz i koszulek z logo szkoły, degustacja win, raffle, butelki & puszki)
 • na zakończenie roku szkolnego 20/21 roku udało nam się podarować polska książkę każdemu uczniowi i każdej nauczycielce.

Kończymy naszą kadencję szcześliwe, wiedząc że szkołę zostawiamy w dobrych rękach kolejnej grupy pełnych entuzjazmu rodziców. Jesteśmy pewne, że bedą oni kontynuować misję szkoły i pielęgnować tą fantastyczną organizację tworząc wspaniałe miejsce do nauki zarówno dla naszych dzieci jak i uczniów dorosłych.


Ewa Bieniek

Magda Wykretowicz

Kasia Wible

Sylwia Hunsinger

Letter from school board 2020-2022


Dear Parents, Students and Friends,

We are very grateful for having had the opportunity over the past two years to lead the Polish School. Thank you for your trust and your patience.

Polish School in Ann Arbor was found by parents, and continues to be led by parents. In spring of 2020, four moms without prior experience in education or school leadership, accepted the challenge. We strived to maintain and care for what Pani Basia and Pani Ildi created, the best opportunity for our children and interested adults to study Polish culture, history, and language. We learned a lot during the process. It was a fascinating experience, during which we also managed to achieve few things.

Below are some examples of our accomplishments:

 • Pivoted to outdoor classes in Olson Park during fall semester 2020, during COVID-19 pandemic
 • Introduced online language learning for children and adults
 • Extended winter-spring semester and added opportunity to continue online learning during summer months
 • Created electronic forms and database
 • Created electronic payment system for tuition and teachers' salaries
 • Recruited new teachers, especially new group of instructors for adult classes
 • Collaborated with teachers outside of the US and outside of Michigan (Poland, France, Colorado)
 • Secured financial contributions from other institutions and some free textbooks for our school
 • Introduced Polish school ID for students and teachers
 • Introduced celebrations and new attractions for children, such as: Halloween, Fat Thursday, Harcerstwo Day, PenPal program, poetry competition, carnival, program for young children and book fair during Ann Arbor Polish Film Festival, Andrzejki, online culinary programs, 11th anniversary celebrations
 • Several successful fundraising events (i.e. sweatshirts and T-shirt sales, wine tasting, raffle, can & bottle drive)
 • Gift of literature at the end of 2020/2021 school year, for children and teachers

We conclude our tenure happy and confident, that we leave the school in competent hands of a new group of parents, who are enthusiastic to lead the school. We are certain that they will continue our school's mission and will preserve and improve this fantastic organization, wonderful place of learning for children and adults alike.


Ewa Bieniek

Magda Wykretowicz

Kasia Wible

Sylwia Hunsinger

NOWY ZARZAD SZKOLY (NEW SCHOOL BOARD)

President: Aleksandra Bratcher

Vice-president: Monika Titus

Secretary: Hubert Raglan

Treasurer: Sylwia Hunsinger


Advisors:

Marcin Glodowski

Kasia Wible

Magda Wykretowicz

NOWI CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Aleksandra Bratcher

Aleksandra Bratcher - Katowiczanka, w USA od 2014. Do Michigan przyjechała w 2021 roku. W Polsce pracowała głównie w branży turystycznej (ponad 15 lat w Fundacji Zamek Chudow), ale ma tez dyplom fizjoterapeuty. Aktualnie pracuje w firmie Dorel Juvenile (Maxi Cosi, Safety 1st, Tiny Love) jako Specjalista ds danych. Aleksandra i jej mąż Russell maja dwójkę dzieci - Natalię 5 i Zosię 2. Aleksandra uwielbia jezyki obce, podróże, nałogowo czyta książki, kocha muzykę, taniec, gotowanie i wszelkiego rodzaju nurkowanie - i to z samolotu i to pod woda. Marzy, aby zobaczyć Ziemie z kosmosu.


Aleksandra Bratcher - born in Katowice, PL came to US in 2014. In Poland she worked mosty in tourism (over 15 years with Chudow Castle Fund) but also has a dioloma in PT. She is a Data Specialist for Dorel Juvenile (Maxi Cosi, Safety 1st, Tiny Love). Aleksandra and her husband Russell have two children -Natalie 5 and Sophia 2. Aleksandra likes learning foreign languages, traveling and is addicted to books, loves music, dancing, cooking and all kinds of diving - skydiving and scuba diving. Her dream is to see the Earth from Space.

Monika Titus


Monika Titus przyjechala z Warszawy do USA w 2001, a w Ann Arbor wraz z rodzina mieszka od 5 lat. Od tego tez czasu jest czescia polskiej szkoly. Monika i jej maz Michael maja 4 dzieci (Krzys 13, Mikolaj 11, Klara 5 i Jas 2). Z zawodu jest pielegniarka ale od paru lat zajmuje sie domem. Do pracy planuje wrocic na jesieni. Monika lubi podrozowac, jezdzic pod namiot, poznawac nowych ludzi, jezdzic na nartach, a takze strzelac z luku.


Monika Titus came from Warsaw to US in 2001. Together with her family Monika has been living in Ann Arbor for the past 5 years, and has been with the Polish School since then. Monika and her husband, Michael, have 4 children (Chris 13, Nick 11, Claire 5 and John 2). Monika is a registered nurse but for the past several years has been able to stay home with the kids. She is planning on returning to work later this year. In her free time Monika likes to travel, go camping, ski, meet new people, and do archery shooting.

Hubert Raglan

Hubert Raglan przyjechał do USA z Anglii w 2007 roku. Mieszkał wcześniej w NYC, Washington DC, a od kilku lat osiedlił się w Ann Arbor i właśnie to miejsce z tych wszystkich lubi najbardziej. W wolnym czasie gra w pilke nozną, lubi też wędrować i spędzać czas nad jeziorem i w lesie. Z zawodu jest prawnikiem i specjalizuje się w podatkach miedzynarodowych. Hubert mieszka razem z zoną Gretą, 3 dzieci (Aniela, Matilda,Kasper), 2 kotami (Bolek i Lolka) oraz psem (Rufus).


Hubert Raglan moved from UK to the US in 2007, and has lived in NYC, Washington DC, and Ann Arbor, and loves Ann Arbor the most! Hubert enjoys football (soccer), hiking, and the Michigan lakes and forests. Hubert is a tax lawyer and works for KPMG. Hubert live on the NE side of Ann Arbor with his wife Greta and their 3 children (Aniela, Matilda, and Kasper), 2 cats (Bolek and Lolka), and their 1 dog (Rufus).

Marcin Głodowski

Marcin Glodowski urodził się w Nowym Targu w Polsce i przyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1991 roku. On i jego rodzina mieszkają w Belleville na własnym zalesionym raju. Z żoną Marią mają dwoje dzieci: Sonię (8) i Maksyma (5). Jako rodzina lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, przebywać z przyjaciółmi i sąsiadami, uprawiać sport i pokazywać swoje psy. W wolnym czasie Marcin jest pierwszorzędnym mistrzem wędzarni. Wędzarnią wykonaną na zamówienie, przypominającą coś co miałby w Polsce. Potrafi zrobić naprawdę dobrą poledwicę. W ciągu dnia Marcin jest inżynierem od testów i walidacji, który potrafi naprawić prawie wszystko, co bardzo przydaje się w przypadku 5-letniego chłopca. Marcin jest związany ze Szkołą Polską od 2017 roku i cieszy się, że przyczyni się do jej sukcesu.


Marcin Glodowski was born in Nowy Targ, Poland and came to the United States in 1991. He and his family live in Belleville on their own piece of wooded paradise. With his wife, Marie, they have 2 children, Sonia (8) and Maksym (5). As a family they enjoy spending time outdoors, being with friends and neighbors, sports, and showing their dogs. In his spare time, Marcin is a first-rate Pit Boss with a custom-built smokehouse, reminiscent of something he’d have back in Poland, and he makes a really good poledwica. During the day, Marcin is a Test and Validation Engineer who can fix just about anything, which really comes in handy with a 5-year-old boy. Marcin has been involved with the Polish School since 2017 and looks forward to contributing to its success.

Z kroniki...11-Lecie Polskiej Szkoly w Ann Arbor

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili sie do tego wspaniałego wydarzenia naszej szkoły. Był to piękny dzień.


Thank you to everyone who was part of making this a successful event for our school. It was a beautiful day.

Big picture
Big picture

Więcej zdjeć z 11-lecie szkoły (MORE PHOTOS)

Photo credit: Marcin Szczepanski and other parents that sent us pictures.


https://photos.app.goo.gl/L98xECe8BAryinzn6

Calendar

Children's Classes (in-person & online)

 • Zapisy rozpoczna sie w lipcu (Registration will open in July)
 • Jesienny semestr 2022 zacznie sie we wrzesniu (Fall 2022 semester will start in September)


Adult Classes (online only, group & individual)

 • Zapisy rozpoczna sie w lipcu (Registration will open in July)
 • Jesienny semestr 2022 zacznie sie we wrzesniu (Fall 2022 semester will start in September)

Fundraising: Amazon Smile

Our school is registered on Amazon Smile as a charity that you can support while shopping there. Instead of going to the regular Amazon site, start at smile.amazon.com, and select Polish Language Center of Ann Arbor to receive donations from eligible purchases. Amazon Smile donates 0.5% of your purchases. This is not a big sum, but it always helps.


Dziękujemy!

Our Spotify playlist "Polska Szkola w Ann Arbor"

This is a collaborative playlist where you are able to add your favorite songs. We ask you to only add songs that are in Polish and that contain lyrics that are appropriate for kids. Have fun listening and singing these fun songs!


https://open.spotify.com/playlist/4Qx8Ub1P2kkftMxJR9panx?si=zOW0eyxBSz-AyKz85S3L6Q