הרב חיים דוד הלוי

אנהאל בטיט ואור אוחיון

תעודת זהות

שם הרב: חיים דוד

שם משפחתו:הלוי