עבודה במורשת

מצוות ומנהגי חג פורים

מגיש: שלו זקן


מצוות החג הם:


*קריאת המגילה.

*משתה ושמחה (סעודה).

*משלוח מנות איש לרעהו.

*מתנות לאביונים.


קריאת המגילה- המצווה החשובה ביותר בפורים היא מצוות הקריאה במגילה וכולם חייבים לשמוע את קריאת המגילה .את המגילה קוראים פעמיים בלל פורים ולמחרת ביום.


משתה ושמחה- מטרת הסעודה והמשתה לגרום עונג לגוף מצווה מהן זו לא נמצאת בחגים אחרים.

היהודים חגגו בסעודה ובמשתה שהם ההפך מצום ועינוי הנפש.


משלוח מנות- מטרת מצווה זו היא לטפח הדדיות בשמחה כלומר מקבל המשלוח שמח במנתו ובעובדה שזכרו אותו, והשולח שמח שהוא גורם שמחה לחברו, כדי לצאת ידי חובת משלוח מנות חייב אדם לשלוח לפחות שתי מנות לאיש אחד. אדם שאין ידו מסגת להכין משלוח מנות , יכול להסתפק בהחלפת מנות אם חברו.

מצוות משלוח המנות חלה על כל אדם מישראל אפילו אם הוא עני.


מתנות לאביונים - מטרת מצווה זו היא שהשמחה תקיף את כל שדרות העם - גם את אלה שהיו עלולים להיות מנועים ממנה בגלל מצבם הכלכלי.


מנהגי החג הם:


המנהג הקדום מאד הוא להתחפש בפורים ונוצר כנראה מלכתחילה כדיי להזכיר ולהמחיש לאמוני ישראל כי במאורע שחל פורים קימות על פי המדינה נקודות רבות של התחפשות והסתרת פנים , הנותנות לחג צביון מיוחד.

מנהגי התחפושות היו מקובלים בכל קהילות ישראל, והם באו לבטא את נס נהפוך הוא- "אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב". כמו כן התחפושות מבטאות את הסתר הפנים אף שלא הוזכר כלל במגילה. בורא עולם כיוון את מהלך המאורעות והביא להצלת עם ישראל בעת מצוקה.

במשך הדורות ובימנו הולידה האווירה הקלילה והעליזה של החג שפע של תהלוכות ונשפי מסכות, משחקי פורים וקרנבלים. משנות השלושים ועד היום נערכת בפורים תהלוכת "עדלידע" - חגיגה שהייתה למעשה קרנבל עממי ססגוני: תהלוכת מסכות ענקיות שעברה ברחובות הערים לקול תשואותיו של קהל רב.