Kouzin Dlo

Kote gen Kouzin Dlo, pap gen mikrob nan dlo

Big image

Dlo pwòp nan men w

Kouzin Dlo proteje kont kolera, dyare, tifoyid, ak lot maladi.

Pwodwi Nou:

Gadyen Dlo

Klò likid ki fèt nan Leogane, Haiti.

Resevwa yon ti kado chak fwa ou retounen yon boutèy vid si ou...

Voye mesaj SMS sa yo nan Kouzin Dlo (509-4704-2183)...


premye SMS: Non konplè w

dezyèm SMS: Non machann ki vann ba ou