חג הקורבן

שדא

MY BLOG

היי

היומ היה היומ הרשון בחג הקורבן

ו אני מתלהיבת

ויומ ו חג תוביימ

ביי