Mosaic de Justinià

(CONSTANTINOPLE)

Mosaic:

El Mosaic de Justinià és un tipus de quadre fet amb pedretes de colors, abans,en aquesta època era molt famos fer aquests tipus de quadres.

Justinia,qui va ser?...

Justinià I el Gran (en llatí: Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus; en grec: Ιουστινιανός) també conegut entre els cristians ortodoxos orientals com a Sant Justinià el Gran, va ser l'emperador de l'imperi Bizantí des de l'any 527 fins al 565. Va ser el segon membre de la Dinastia Justinianea tot succeint el seu oncle Justí I.

El regnat de Justinià destaca pel seu ambiciós projecte de renovació de l'Imperi Romà.[1] Aquesta ambició era expressada en la recuperació parcial dels territoris de l'Imperi Romà Occidental, incloent-hi també la ciutat de Roma i alhora, potser de major transcendència a llarg termini, en la reescriptura uniforme del dret romà, el Corpus Iuris Civilis, que és encara la base de dret civil en molts estats moderns.

Marc Lostes i Marti Ramirez

Mosaico de Justiniano y su séquito. Comentario de Arte de Selectividad